ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο εξής «Πολιτική Απορρήτου» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Ορων Χρήσης και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας http://www.diamondyachting.eu. Η Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με το Ν. 2472/97 και του Ν. 3471/2006 όπως ισχύουν σήμερα και τον κανονισμό της ΕΕ 679/2016, GDPR σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα, τις προϋποθέσεις συλλογής, καταχώρησης, οργάνωσης, αποθήκευσης, χρήσης, διαβίβασης, τροποποίησης, διαγραφής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών που αφορά την ιδιωτική τους ζωή και συλλέγονται από την Diamond Yachting κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης για την παροχή των υπηρεσιών της. 


2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν στο προφίλ τους με τη δημιουργία λογαριασμού, ή μετά του αιτήματος διαθεσιμότητας και την αυτόματη δημιουργία λογαριασμού μετά την κράτηση. Αφού έχουν διαβάσει τους όρους χρήσης  και πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας, δίδουν τη ρητή συγκατάθεση επεξεργασίας όλων των δεδομένων επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο αποδοχής, για την παροχή των υπηρεσιών μας που θα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία περιορίζονται στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία σύμβασης από τους πλοιοκτήτες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα ταυτοποίησης ή δεδομένα επικοινωνίας με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς ακολουθεί τη διαδικασία εξαίρεσης λειτουργεί ως απλός επισκέπτης δεν προβαίνει σε εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού και δεν αποστέλλει αίτημα για κράτηση. Ως εκ τούτου ο χρήστης δεν θα έχει και το δικαίωμα ηλεκτρονικής κράτησης ενός σκάφους μέσα από την ιστοσελίδα. 

Ο λόγος που δηλώνονται τα προσωπικά δεδομένα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Diamond Yachting. Εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών δεν αποστέλλονται ούτε χρησιμοποιούνται δεδομένα από οποιονδήποτε τρίτο εκτός του πλοιοκτήτη/καπετάνιου ο οποίος είναι και ο τελικός αποδέκτης της υπηρεσίας ναύλωσης. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος με την εγγραφή του παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του και συναινεί, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους εμπορικούς σκοπούς της Diamond Yachting, καθώς και από εταιρίες για στατιστικούς λόγους. Δηλώνει επίσης ότι είναι ενημερωμένος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα επεξεργασίας, στοιχεία που είναι απαραίτητα τόσο για την κράτηση, όσο και για την έκδοση των νομίμων εγγράφων, καθώς και την κατάρτιση της σύμβασης και εκτέλεση της ναύλωσης από τους πλοιοκτήτες.


3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Η εταιρία συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης, τα δεδομένα επικοινωνίας και τα δεδομένα συναλλαγής. Αυτά είναι τα ακόλουθα για τους χρήστες: 

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία

Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Ιθαγένεια

Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)

Φύλο

για τους πλοιοκτήτες:

Επί πλέον στοιχεία που συλλέγονται με σκοπό, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τους διαχειριστές σκαφών είναι ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η ημερομηνία γεννήσεως, Α.Φ.Μ και ΔΟΥ, το επάγγελμα, η διεύθυνση και αριθμός, δεδομένα πληρωμών όπως η τράπεζα, τραπεζικοί λογαριασμοί, φωτογραφίες ή λογότυπα κλπ.  


4. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Περιήγηση στην ιστοσελίδα για άντληση πληροφοριών μπορεί να κάνει κάθε επισκέπτης χωρίς να κάνει εγγραφή. Προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο, το e-mail, το τηλέφωνο, και η χώρα θα ζητηθούν εφόσον ο επισκέπτης ζητήσει διαθεσιμότητα με σκοπό την κράτηση του σκάφους, ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματά του ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να γίνει μέλος της Diamond Yachting προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση όλων των υπηρεσιών της.

Η Diamond Yachting δεν αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη χωρίς όμως να στερείται του δικαιώματος αυτού και εάν είναι αναγκαίο να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών του διαδικτύου (ISP) του έχοντας το έννομο συμφέρων στην περίπτωση παραβίασης των οποιοδήποτε Ορων Χρήσης της ιστοσελίδας. Οταν ένας υπολογιστής συνδέεται στο διαδίκτυο εκχωρείται ένας αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και μπορεί να αποθηκευτεί και να αξιοποιηθεί από την Diamond Yachting εάν παραστεί ανάγκη στην περίπτωση παραβίασης των Ορων Χρήσης και προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας. 


5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο επισκέπτης πριν ζητήσει τη διαθεσιμότητα θα πρέπει ή να κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα εφόσον είναι άνω των 18 ετών με δική του ευθύνη για την ορθότητα της ηλικίας και να δημιουργήσει ένα λογαριασμό δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο του, e-mail, φύλο, τηλέφωνο επικοινωνίας, καταχωρώντας έναν κωδικό πρόσβασης (password), ή εάν ζητήσει την κράτηση η εταιρία θα του δημιουργήσει αυτόματα το λογαριασμό με τα ίδια στοιχεία έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει την κράτηση του σκάφους, όπως δηλαδή θα έκανε αν πραγματοποιούσε μια τηλεφωνική κράτηση σκάφους. Η εταιρία για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί φόρμες καταχώρισης έτσι ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος απώλειας δεδομένων του χρήστη.

Μετά την εγγραφή ο χρήστης / μέλος έχει ο ίδιος ανέξοδα το δικαίωμα πρόσβασης ανά πάσα στιγμή με χρήση του προσωπικού του κωδικού στα στοιχεία αυτά για επεξεργασία, διαγραφή, μεταβολή, διόρθωση, περιορισμό, εναντίωση και απόσυρση συγκατάθεσης στοιχείων, ή με e-mail κατόπιν αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας της Diamond Yachting, υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταπατείται η ελευθερία έκφρασης και ότι δεν παρεμποδίζεται η διεξαγωγή έρευνας. 

Η Diamond Yachting δεν θα ζητήσει ποτέ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για την υγεία εκτός και αν ο χρήστης ρητά εκουσίως τα παραχωρήσει με σκοπό να δημιουργήσει μια κράτηση σε σκάφος που πληροί τις προδιαγραφές για την υγεία.  

Με την ολοκλήρωση της κράτησης του ναυλωτή στην ιστοσελίδα, τα στοιχεία αυτά της κράτησης μεταβιβάζονται αυτόματα στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του σκάφους, καθώς είναι απαραίτητα για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν. Οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες των συνεργαζόμενων σκαφών δεσμεύονται νομικά προς την Diamond Yachting ότι θα χειρίζονται τα στοιχεία αυτά που παραλαμβάνουν από την εταιρία ως εμπιστευτικά και ότι θα τα χρησιμοποιούν με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση και εκτέλεση των απαιτήσεων των ηλεκτρονικών κρατήσεων, δημιουργώντας διαδικασίες για το απόρρητο των συναλλαγών. Τα στοιχεία αυτά που μεταβιβάζονται διατηρούνται παράλληλα και στο αρχείο της Diamond Yachting.


6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (links)

Οι χρήστες που έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες ενός σκάφους μέσω της ιστοσελίδας μας εφόσον το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν στην πλατφόρμα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχόλια, κριτικές, βαθμολογίες, φωτογραφίες και βίντεο μέσω του λογαριασμού τους βάσει των Ορων Χρήσης όπως και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες της ιστοσελίδας. 

Ανεβάζοντας οι χρήστες και μέλη με δική τους πρωτοβουλία φωτογραφίες, βίντεο ή σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη σελίδα μας, εγγυούνται και συμφωνούν ότι κατέχουν οι ίδιοι τα πνευματικά τους δικαιώματα και παράλληλα συμφωνούν ότι η πλατφόρμα μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό που ανεβάσανε. Παραχωρείται επίσης στην πλατφόρμα άδεια για μη αποκλειστική χρήση, για άνευ όρων διαρκές και αμετάκλητο δικαίωμα για αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, επικοινωνία και διάθεση του υλικού αυτού. 

Ο χρήστης και μέλος που ανεβάζει σχόλια, φωτογραφίες ή βίντεο αναλαμβάνει πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για την οποιαδήποτε διεκδίκηση από τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιδιοκτητών σκαφών λόγω δημοσίευσης και χρήσης του εν λόγω υλικού από την πλατφόρμα μας, η οποία αποποιείται κάθε ευθύνη για το υλικό που αναρτάται. Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν υβριστική γλώσσα, να μην αναρτούν πληροφορίες ρατσιστικού περιεχομένου να μην αποκαλύπτουν τα προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος δύναται να έχει πρόσβαση με ανταλλαγή πληροφοριών και σε άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook το twitter το instagram το pinterest κλπ  πληροφορίες που μοιράζονται και διέπονται σε κάθε περίπτωση από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου αυτών των σελίδων. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας καθώς οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες δεν υπόκεινται στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της Diamond Yachting, που σε πολιτικές απορρήτου τρίτων δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των. 

Η ιστοσελίδα είναι πιθανόν να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) παραπέμποντας το χρήστη σε εξωτερικές συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες, ή διαφημιστικών ταμπλό άλλων δικτυακών τόπων, οι οποίοι δεν ελέγχονται από την εταιρία αλλά βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), πάροχοι οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη για την εγκυρότητα και την ασφάλεια του περιεχομένου τους. Οι συνδέσεις αυτές παρέχονται από μέρους μας χωρίς εγγυήσεις για το οποιοδήποτε περιεχόμενό τους το λογισμικό τους και τις εφαρμογές που διαθέτουν, ενώ η ιστοσελίδα μας απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση περιήγησης του χρήστη σε τέτοιες τοποθεσίες. 

Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών της, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης της αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Diamond Yachting για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.


7. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Για την χρήση των υπηρεσιών μας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνουν πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως είναι το όνομα, το e-mail και τηλέφωνο τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου και την ταυτοποίηση του χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων χρηστών. Ο χρήστης με την εγγραφή του συμφωνεί και δίνει την ηλεκτρονική συγκατάθεσή του, να λαμβάνει μηνύματα sms και e-mail. Συμφωνεί ότι αυτή η ανταλλαγή της γραπτής επικοινωνίας είναι νόμιμη και ότι δέχεται να λαμβάνει ενημερώσεις προσφορές και διαφημίσεις μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καταχωρώντας το e-mail στο προφίλ του. 

Η Diamond Yachting έχει το δικαίωμα να ηχογραφεί τις τηλεφωνικές κλήσεις ενημερώνοντας πρώτα το χρήστη μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου, καθώς οι ηχογραφημένες κλήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι χρήστες της. Ο χρήστης / μέλος στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπεται από τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.


8. COOKIES

Η ιστοσελίδα ενημερώνει το χρήστη ότι χρησιμοποιεί cookies τα οποία αποθηκεύει για τη λειτουργία των αγαπημένων του χρήστη και την αποστολή του αιτήματος για κράτηση. Τα cookies είναι μικρά κωδικοποιημένα αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στην τερματική μηχανή του υπολογιστή, tablet, smartphone κλπ όταν επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο χωρίς όμως να αποσπούν ή να λαμβάνουν γνώση των αρχείων από τον υπολογιστή του. Χρησιμεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη, τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη, την άνετη χρήση στην λειτουργία όλων των υπηρεσιών της Diamond Yachting, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του έτσι ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή των cookies, γνωρίζοντας όμως ότι χωρίς αποδοχή ορισμένες υπηρεσίες της ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά. 

Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος μπορεί να τροποποιήσει τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google's Ads Settings για να εξαιρεθεί εφόσον το επιθυμεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies καθώς και από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative.  Μπορεί επίσης να ζητήσει από την Diamond Yachting να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων και την διαγραφή των ηλεκτρονικών ή άλλης μορφής αρχείων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας της εταιρίας, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@diamondyachting.eu


9. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Diamond Yachting ενδέχεται να παραχωρήσει δεδομένα κατόπιν νομικού αιτήματός προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες κρατικές και διοικητικές αρχές προκειμένου να βοηθήσει τις κυβερνητικές έρευνες, ή τις Αρχές Προστασίας διαδικτύου προστατεύοντας τα δικαιώματα και την περιουσία της ιστοσελίδας,  ή ακόμα και άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Η Diamond Yachting ενδέχεται να μεταβιβάσει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα πέραν των πλοιοκτητών και σε εταιρείες στατιστικών  για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πως η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται και για την καταγραφή στατιστικών όπως η συχνότητα, η διάρκεια και ο αριθμός των επισκέψεων.

Εάν υπάρξει αλλαγή ελέγχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μεταβίβαση ή εκκαθάριση ενεργητικού της Diamond Yachting τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια δύναται να μεταβιβάσει, πουλήσει ή εκχωρήσει τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη της ιστοσελίδας που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων η οποία όμως δεν θα γίνει χωρίς τη συγκατάθεσή του χρήστη / μέλους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες αρχές, πριν αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικής απορρήτου άλλου δικτυακού τόπου.


10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ www.diamondyachting.eu

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διαχειρίζεται τους κινδύνους παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων ώστε να μετριάσουν τον κίνδυνο να μη θιγεί η εταιρική φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα είναι σε μορφή ηλεκτρονική και διατηρούνται στους διακομιστές (servers), καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα ασφαλείας της εταιρίας και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, διατηρούν υψηλό επίπεδο κωδικών ασφαλείας που να καθιστά αδύνατη, τόσο την πρόσβαση σε άτομα χωρίς εξουσιοδότηση όσο και την ηλεκτρονική παραβίαση των συστημάτων από κακόβουλα λογισμικά ή άλλες εξωτερικές απειλές. 

Παρόλα αυτά διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε περίπτωση που το μέλος διαπιστώσει οποιαδήποτε παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων από μέρους μας έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή και εφόσον μας γνωστοποιηθεί θα έχει ενημέρωση εντός του διμήνου, ενώ η αρχή προστασίας μέσα σε 72 ώρες από το συμβάν.

Η ιστοσελίδα, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η ευθύνη της ιστοσελίδας περιορίζεται μόνο για τις πραγματικές ζημίες στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον διαπιστωθεί ότι ευθύνεται η ίδια λόγω ανεπαρκούς τήρησης των υποχρεώσεών της. Οι ζημίες αυτές περιορίζονται κατ ανώτατο όριο μέχρι το ποσό της κράτησης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για τους ανεξάρτητους συνεργάτες της οι οποίοι καταχωρούν, εμφανίζουν, παρέχουν και προωθούν υπηρεσίες μέσα από αυτήν, και δεν ανήκουν στο προσωπικό της. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη, για ζημία από διαφυγόντα κέρδη, ζημίες από απώλεια δεδομένων, την αδυναμία χρήσης από την διακοπή των εργασιών της, για ζημία από διεκδίκηση και ποινική δίωξη τρίτων, και για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προς αυτούς.


11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ο χρήστης / μέλος ¨έχει δικαίωμα στη λήθη¨ και μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε  με τον υπεύθυνο επεξεργασίας της Diamond Yachting προκειμένου να διορθώσει, να αλλάξει ή να διαγράψει το λογαριασμό του καθώς και να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και sms. Σε περίπτωση διαγραφής μπορεί επίσης να ζητήσει την διαγραφή δεδομένων από τους ανεξάρτητους συνεργάτες μας η οποία και θα τους κοινοποιηθεί για να ενεργήσουν ανάλογα. Η Diamond Yachting εφόσον κάνει η ίδια την ενέργεια αυτή θα ζητήσει από τον χρήστη / μέλος την επαλήθευση της ταυτότητάς του για να ικανοποιήσει το αίτημά του στέλνοντάς του βεβαίωση οριστικής διαγραφής. 

Ανήλικοι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι απολύτως υπεύθυνος για την χρήση μυστικότητας και τη δημιουργία υψηλής ασφάλειας κωδικού πρόσβασης και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στην Diamond Yachting οποιαδήποτε χρήση ή παραβίαση του λογαριασμού του από τρίτο άτομο. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαρροή προσωπικών δεδομένων του χρήστη / μέλους όταν οι ίδιοι τα στοιχεία του λογαριασμού τους εκούσια τα δημοσιεύουν.

Η Diamond Yachting λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει σκοπό να προφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης / μέλος καταχωρεί στην ιστοσελίδας μας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται μετά την λήξη της μόνιμης συναλλακτικής σχέσης με την Diamond Yachting και οπωσδήποτε στη δεκαετία από την τελευταία κράτηση με ταυτόχρονη ενημέρωση του χρήστη.

Η Diamond Yachting διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί μέρος της συνολικής συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή της ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στην πλατφόρμα της Diamond Yachting η οποία έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα των δημιουργιών της, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και διεθνές νόμου. Τα εμπορικά σήματα, φωτογραφίες, κείμενα, λογισμικό, εφαρμογές, σχεδιασμός, γραφικά και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και των παρόχων που συνεργάζεται, απαγορεύεται εν μέρει ή εν όλο η διανομή, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή προς οικονομικό όφελος άλλης επιχείρησης ή από οποιονδήποτε άλλο χρήστη για προσωπική χρήση. 

Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Εάν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της πλατφόρμας που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@diamondyachting.eu

Version 1.00.1

  • Τηλέφωνο:
    +30-2314 051 800

  • Λεωφόρος Νίκης 1,
    54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα

© Copyright 2016 - 2024 Diamond Yachting by Diavlos Group